Algemene voorwaarden”


Op deze pagina staan onze algemene voorwaarden (ook wel leveringsvoorwaarden) vermeld. Deze voorwaarden zorgen voor helderheid en op deze manier voorkomen we misverstanden en teleurstelling.


Een bestelling kan geplaatst worden wanneer de klant of consument akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op:

 • Het bestellen van producten via de webshop / website van Ilias Delicatessen
 • Het betalen van producten via de webshop / website van Ilias Delicatessen
 • Het leveren van producten van Ilias Delicatessen
 • Het retourneren (ruilen) van producten

Deze voorwaarden zijn opgesteld door

Ilias Delicatessen
Flevodwarsweg 6
2318 BV Leiden (NL)

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

 • Verkoper

  De aanbieder van de producten via iliasdeli.nl. In dit geval is dit Ilias Delicatessen, gevestigd aan de Flevodwarsweg 6 (2318BV Leiden) en ingeschreven onder registratienummer 52724220 bij de Kamer van Koophandel.

 • Klant / consument of koper

  De klant van Ilias Delicatessen die via de webshop / website een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

Leidend voor deze voorwaarden is de overeenkomst welke aangegaan wordt tussen de verkoper en koper. Dit zijn:

 • Verkoper

  De aanbieder van de producten via iliasdeli.nl. In dit geval is dit Ilias Delicatessen, gevestigd aan de Flevodwarsweg 6 (2318BV Leiden) en ingeschreven onder registratienummer 52724220 bij de Kamer van Koophandel.

 • Klant / consument of koper

  De klant van Ilias Delicatessen die via de webshop / website een bestelling plaatst. Dit kan een natuurlijk persoon zijn of een bedrijf, organisatie of instelling.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaan de koper en verkoper deze overeenkomst aan.

Adres- en bedrijfsgegevens

Ilias Delicatessen
Flevodwarsweg 6
2318BV Leiden
KvK 52724220
BTW NL175603947B01
informatie@iliasdeli.nl
www.iliasdeli.nl / www.iliasdelicatessen.nl

 

Definities

Ilias Delicatessen (verkoper)
Het bedrijf achter de webshop die aangeboden wordt via www.iliasdeli.nl en www.iliasdelicatessen.nl.

Klant of consument (koper)
Een natuurlijk persoon of bedrijf dat of die een bestelling plaatst via de webshop van Ilias Delicatessen. Als gevolg van deze bestelling gaat deze klant of consument een overeenkomst op afstand aan met Ilias Delicatessen.

Overeenkomst op afstand
Een akkoord voor een levering van producten door Ilias Delicatessen, op basis waarvan de klant of consument bepaalde rechten en verplichtingen heeft.

Bedenktijd en herroepingsrecht
Een periode waarin de consument of klant een beroep kan doen op het herroepingsrecht of ontbindingsrecht.

Deze periode is veertien dagen. Er kan een beroep worden gedaan op het ontbinden van de overeenkomst op afstand voor bepaalde producten. Omdat Ilias Delicatessen versproducten levert gelden er uitzonderingen op dit herroepingsrecht. Meer informatie is te vinden op de pagina met informatie over het retourneren van producten.

Werkdag
Een dag in de week waarop normaal gesproken aangenomen mag worden dat gewerkt wordt. Dit zijn de dagen maandag tot en met vrijdag.

Dag
Een dag in de week, welke mogelijk een werkdag of een dag in het weekend betreft. Ook wel bekend als een kalenderdag.

Schriftelijke communicatie
Hoewel de definitie voor schriftelijke communicatie bestaat uit de klassieke vorm van communicatie op basis van een communicatie op papier, verstaan wij hieronder ook de elektronische communicatie. Hieronder vallen: e-mails, conversaties via social media (accounts) en alles waaruit duidelijk kan herleid worden om wie het precies gaat (authenticiteit).

Geldigheid en toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 14 januari 2019 en zijn van toepassing op de webshop van Ilias Delicatessen en bijbehorende service en diensten, alsmede het productassortiment. Leidend hierbij is de overeenkomst op afstand die de consument of klant aan gaat met Ilias Delicatessen.

Controleer de wijzigingsdatum aan het einde van deze pagina om te zien of er sinds het moment van verschijnen aanpassingen doorgevoerd zijn in deze voorwaarden. 

Zodra een bestelling financieel wordt afgerond zal worden gevraagd of de consument of klant akkoord gaat met deze voorwaarden en zijn deze van kracht voor de bestelling in kwestie.

Indien na het geven van een akkoord het de bedoeling is om de algemene voorwaarden door de consument of klant te laten ontbinden, zal de bestelling automatisch komen te vervallen. Dit dient de consument of klant voordat de bestelling is verzonden kenbaar te maken.

Ontbinding en herroeping

Hoewel de voorwaarden voor ontbinding of herroeping afzonderlijk vermeld staan op deze pagina, is het van belang deze ook op te nemen in onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn immers leidend voor het bestellen van producten via de webshop van Ilias Delicatessen.

De hoofdpunten van deze voorwaarden voor ontbinding of herroeping zijn:

Het beroepen op het ontbindingsrecht begint met het informeren van Ilias Delicatessen binnen de gestelde termijn van veertien dagen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier. Dit bericht wordt hierna bevestigd door een medewerker van Ilias Delicatessen.

Het ontbinden of herroepen is alleen mogelijk wanneer de producten door de consument of klant retour gestuurd worden.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument of klant. Wel wordt het gehele bedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten teruggestort.

De producten worden met alle toebehoren (inclusief een pakbon en vermelding van het ordernummer) verstuurd naar:

Ilias Delicatessen
TAV Afdeling Retouren
Flevodwarsweg 6
2318 BV Leiden

Ilias Delicatessen beoordeeld of er sprake kan zijn van het restitueren van het bedrag dat voldaan is voor de bestelling waarop het herroepingsrecht van toepassing is.

Het retour bedrag, indien van toepassing, wordt binnen veertien dagen overgemaakt naar de consument of klant.


Meer over ons retourbeleid

Uitzonderingen op het ontbindingsrecht

De volgende producten zijn uitgesloten:

 • Producten met een houdbaarheidsdatum welke korter is dan veertien dagen na het tijdstip van bezorgen.
 • Producten welke gebruikt of geopend zijn.
 • Producten welke gebonden zijn aan sterke prijsschommelingen of aanbiedingen waarop Ilias Delicatessen geen invloed heeft kunnen uitoefenen.

Meer over ons retourbeleid

Prijzen en productaanbod

Alle prijzen die zichtbaar zijn op onze website zijn inclusief 9% BTW. De kosten die voldaan moeten worden voor het verzenden van het product zijn zichtbaar zodra de bestelling afgerond is. Bepalend hiervoor is het invoeren van een postcode van het afleveradres.

Is een product toegevoegd aan de winkelwagen en wordt er afgerekend, dan zal de prijs van het artikel niet wijzigen. Het bedrag dat zichtbaar is in de getoonde productinformatie is leidend. Indien er akkoord gegaan wordt met de elektronische aankoop, dan zal deze prijs ook zichtbaar zijn in iedere verdere vorm van communicatie.

Is het product aangekocht buiten een periode waarvoor een actie of aangepaste prijs geldt, dan is het niet mogelijk om achteraf in aanmerking te komen voor korting.

 

Financiële afhandeling

De overeenkomst tussen Ilias Delicatessen en de klant of consument is definitief wanneer er gekozen is voor de optie om te betalen. Hiermee stemt de klant of consument in met de algemene voorwaarden en is hiermee het bedrag ter waarde van de bestelling, de eventuele verzendkosten en de eventuele transactiekosten (alleen van toepassing op achteraf betalen) verschuldigd.

Het betalen van de bestelling is mogelijk via het betalingsplatform Mollie.com. Hierbij heeft de klant of consument de keuze uit:

 • Een betaling via iDEAL
 • Een betaling via creditcard
 • Een betaling via overschrijving (achteraf betalen)

De keuze voor het betalen via iDEAL of creditcard zorgt ervoor dat direct een transactie in gang wordt gezet via het betalingsplatform Mollie.com. Is er gekozen voor de optie om achteraf te betalen, dan volgen de instructies voor het betalen in een seperate e-mail.

Betalingstermijn

De betalingstermijn voor het achteraf betalen bedraagt vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Mocht na vijf werkdagen het bedrag niet zijn ontvangen, dan worden er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht. 

Transactiekosten

Er worden geen transactiekosten in rekening gebracht voor het betalen via iDEAL of creditcard.
Er worden wel kosten (€ 2,-) in rekening gebracht voor achteraf betalen (per transactie).

Meer over de betalingsmethoden is te vinden op een speciale pagina met de benodigde informatie hierover.

Levering / bezorging

Ilias Delicatessen is verplicht om na het afronden van de bestelling over te gaan tot de verwerking van de bestelling. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode, is er wel of geen sprake van een daadwerkelijke financiële transactie. Deze is alleen van toepassing op bestellingen waarvoor is afgerekend met of via iDeal of creditcard. Leidend hierbij is de productvoorraad. De bestelling zal, indien op voorraad, de volgende werkdag geleverd worden. Tijdens het afrekenen kan je zelf een aflever – dag -optie en- moment kiezen.

Er worden geen bestellingen bezorgd op de volgende dagen: maandag en zondag.

Voor het bezorgen (leveren) van bestellingen maakt Ilias Delicatessen gebruik van het netwerk van PostNL.

Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt de bestelling zoveel mogelijk afgerond. Er wordt altijd gekeken naar een passende oplossing. Deze kan bestaan uit:

 • Het aanbieden van een vervangend product (na overleg).
 • Een restitutie van het bedrag dat betaald is voor het product. Dit kan echter nooit meer zijn dan vijftig procent van het totale aankoopbedrag.
 • Een kortingsbon voor een eerstvolgende bestelling via de webshop van Ilias Delicatessen.

Omdat Ilias Delicatessen gebruik maakt van het netwerk van PostNL krijgt u altijd een track and trace code op het opgegeven e-mailadres.

Wat als de bestelling bij u thuis aangeboden wordt en u bent niet thuis? 

De eerste keer: Dit kan een keer gebeuren, u krijgt het volledige bedrag weer terug.
De tweede keer: We houden de verzending en retour kosten in op de teruggave. De kosten hiervoor zijn €12,10,-
De derde keer: U krijgt geen kosten retour, daarnaast worden uw gegevens op een zwarte lijst gezet. Het is voor u niet meer mogelijk om een bestelling te plaatsen.

We zijn ons bewust van de strenge maatregelen. Door dat alle producten weg gegooid moeten worden na een retour is dit voor ons een grote kostenpost. 
Om onze producten voor een eerlijke prijs te blijven verkopen moeten we deze ingrijpende maatregelen nemen.

Verzendkosten

Standaard is het verzendbedrag ingesteld op € 3,95 of 5,95 per verzending. Is het totaalbedrag van de bestelling, exclusief de bezorgkosten hoger dan € 35, dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

Meer over de verzendkosten is te vinden via deze pagina.

Klachten en garantie

Van Ilias Delicatessen mag de consument of klant verwachten dat er alles aan gedaan zal worden om de producten in een ordelijke staat te leveren. Hierbij horen ook instructies voor het bewaren van de producten welke onderdeel vormen van de bestelling. Het bewaaradvies is te vinden op de verpakking of op de website.

Het assortiment uit onze webshop mag aan alle redelijke verwachtingen van de klant of consument voldoen. Aanvullende garanties kunnen echter niet geleverd worden.

Is het product niet in orde door een fout tijdens productie of het vervoer, dan zal een nieuw of vervangend product geleverd worden. Is duidelijk dat er sprake is van een product dat niet meer is opgenomen in het assortiment, dan zal een alternatief aangeboden worden. Tenzij er sprake is van een product met een vervangende waarde die hoger ligt dan het reeds voldane bedrag. In dit geval wordt een kortingsbon gegeven. Deze kortingsbon kan gebruikt worden in de webshop van Ilias Delicatessen.

Mocht blijken dat het product door onzorgvuldigheid van de klant of consument in een onredelijke staat terecht is gekomen, dan vervallen bovenstaande garanties onmiddellijk. Hieronder vallen: onjuiste opslag, het niet in acht nemen van de uiterste houdbaarheidsdatum of het incorrect openen of sluiten van het verpakkingsmateriaal.

Klachten

Via deze pagina kan een klacht over een bestelling ingediend worden. Deze klacht zal binnen twee werkdagen na ontvangst voorzien worden van een eerste reactie (ontvangstbevestiging). Hierna heeft Ilias Delicatessen veertien dagen de tijd om een antwoord te formuleren of een oplossing aan te bieden. Het afhandelen van een klacht zal altijd schriftelijk plaatsvinden.

Aandachtspunt hierbij is de uiterste houdbaarheidsdatum van onze (vers)producten. De garantie is vanzelfsprekend afhankelijk van de levensduur van het product. Een klacht dient daarom binnen 48 uur na levering kenbaar gemaakt te worden.

Mocht er sprake zijn van een beschadiging of defect welke het gevolg is van het vervoeren van de bestelling, dan geldt eveneens een termijn van 48 uur waarbinnen dit kenbaar gemaakt kan worden. Hiervoor zijn aanvullende gegevens noodzakelijk, zoals fotomateriaal van het product of de verpakking.

 

Akkoord met de voorwaarden?

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat er ingestemd wordt met deze algemene voorwaarden. Alleen door het plaatsen van een vinkje is het mogelijk om over te gaan tot het maken van een financiële transactie via iDEAL.

Laatste wijziging van deze pagina:
20-12-2019